ISO 14001

Door blijvend te investeren in innovatie, kennis en creativiteit kunnen wij oplossingen en producten aanbieden met een goede kwaliteit tegen een lage prijs en met een minimale milieubelasting. Een ideaal uitgangspunt voor een goede en langdurige samenwerking.

We vinden het van belang om de milieubelasting continu verder te beperken. Om dit te realiseren is er een milieuaspectenregister opgesteld, waarin milieubelastende activiteiten zijn bepaald. Dit register wordt jaarlijks beoordeeld, waarbij ook gekeken wordt naar nieuwe technische ontwikkelingen en wijzigingen in het kader van wet- en regelgeving. Vanuit deze beoordeling worden jaarlijks nieuwe doelstellingen en actieprogramma’s opgesteld.

Mertens richt zich dit jaar in het bijzonder op onderstaande doelstellingen:
- terugdringen van het energieverbruik;
- verbeteren van afvalbeheer om afval te beperken en te recyclen;
- bedrijfsbreed duurzaam inkopen.