Niet harder maar slimmer werken.

Wat betekend Lea®n?

 
De basis: klantwaarde vergroten

De basis van onze kennis en kunde is Lean. Onder deze benaming staat het Toyota Production System (TPS) in het Westen bekend. De manier waarop we bij LearningWaves met Lean omgaan is een groot verschil met hoe we het nogal eens tegenkomen in de praktijk. Onze visie is trouw aan het gedachtegoed.

Bij Lean kijk je naar een organisatie als een groep mensen die een serie van activiteiten uitvoert. Het resultaat daarvan is een product of dienst. Zo’n serie activiteiten noemen we een waardestroom. Er zijn twee soorten activiteiten:

  • activiteiten die klantwaarde toevoegen (bij een bakker zijn dat de activiteiten die ervoor zorgen dat de ingrediënten een brood worden);
  • activiteiten die geen klantwaarde toevoegen (zoals inkoop, voorraad en administratie).

Bij Lean focus je je op het vergroten van de klantwaarde. Vervolgens kun je het proces zo verbeteren en inrichten, dat je de klant steeds opnieuw positief kunt verrassen met een perfect product, dienstverlening die de klantvraag overtreft, in een korte tijd en voor lage kosten. Lean Methodieken zoals Daily Stand, VSM, Flowbord en 5S, helpen je om die processen structureel aan te pakken en als team continu te blijven verbeteren en optimaliseren.

 
Het verschil maken: motivatie en energie hoog houden

De Lean Methodieken zijn bedoeld om structuur, overzicht en ruimte te geven – en daarmee het werkplezier te vergroten. Om een effectieve verbetercultuur te bereiken gaan we bij LearningWaves nog een stap verder. Je hebt immers een topgemotiveerd team nodig, wil je iedere dag je klanten blij maken en liever nog: positief verrassen. LearningWaves brengt de Lean aanpak samen met diverse coaching-, communicatie- en organisatiemodellen (zoals Neurolinguïstisch Programmeren, Oplossingsgericht Werken en Semco-stijl). Het doel daarvan is om een organisatieklimaat te creëren waarin leren hand in hand gaat met werkgeluk. Teams en individuen hebben in dat klimaat de ruimte en verantwoordelijkheid om het beste uit zichzelf naar boven te halen en leidinggevenden treden op als coach.

 

Lea®n

Door klantwaarde te optimaliseren enerzijds en aandacht te hebben voor (team)motivatie anderzijds, ontstaat wat wij een Lea®n-klimaat noemen. Het doel is om op beide ‘assen’ het maximale te scoren. Daar ligt het succes van de organisatie. Dat kan alleen als medewerkers en teams zélf continu aan het verbeteren gaan (wat ze met hun praktijkkennis en -ervaring ook veel beter kunnen dan managers). Leidinggevenden treden op als coaches die teams en medewerkers faciliteren bij wat ze nodig hebben om te komen tot een optimaal bedrijfsproces en een optimale zelfontplooiing. Met zelfsturende teams, die continu verbeteren en leiders als coaches ontstaat een Lerende Organisatie, een organisatie die zichzelf steeds vernieuwt, verbetert en aanpast aan (of liever nog vooruit loopt op) veranderingen in markt en maatschappij.

Bron: https://www.learningwaves.com/nl/gedoe-oplossen/lean-learn-methode

Ga jij ook nu ook Lea(r)n aan de slag?

Scroll naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.