Duurzaam bouwen
levert ons energie op.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als bouwbedrijf voelen we een grote verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin we onze gebouwen ontwikkelen. MVO gaat voor ons veel verder dan het werken met FSC-hout, het is oprechte aandacht besteden aan mens en milieu. Alleen zo kunnen we de wereld elke dag een klein beetje mooier maken.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen begint met bewustzijn: welke negatieve invloed heeft mijn handelen op de wereld om me heen en hoe kan ik die impact beperken? Intern besteden we hier veel aandacht aan en zoeken we steeds naar nieuwe manieren om minder energie te verbruiken, slimmer met afval om te gaan en bedrijf breed zo duurzaam mogelijk in te kopen. Regelmatig betrekken we ook onze partners en opdrachtgevers bij onze duurzaamheidsambities. Een mooie basis voor een positieve en langdurige samenwerking.

En verder...

De ISO 14001-certificering is voor een bouwbedrijf van onze omvang best een opgave. We zijn er dan ook trots op en willen hem hoe dan ook behouden. Niet voor het certificaat aan de muur, maar omdat we het belangrijk vinden om de milieubelasting continu verder te beperken. Om dit te realiseren is er een milieuaspectenregister opgesteld, waarin milieubelastende activiteiten zijn bepaald. Dit register wordt jaarlijks beoordeeld, waarbij ook gekeken wordt naar nieuwe technische ontwikkelingen en wijzigingen in het kader van wet- en regelgeving. Vanuit deze beoordeling worden jaarlijks nieuwe doelstellingen en actieprogramma’s opgesteld.

We onderschrijven de duurzame uitgangspunten van BREEAM en weten precies waaraan uw project moet voldoen om een BREAAM-NL keurmerk te behalen. Door certificering met BREEAM-NL kunt u aantonen hoe duurzaam uw project daadwerkelijk is. Aandacht voor BREEAM is niet alleen beter voor milieu en gezondheid, het helpt bij het terugdringen van de operationele kosten en heeft een positief effect op de waarde van een gebouw. Bovendien zijn er met de MIA/Vamil-regeling ook nog eens investeringsvoordelen te behalen.

Bij Mertens werken we elke dag met veel plezier en dat gunnen we iedereen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is de uitdaging extra groot om leuk, zinvol en passend werk te vinden. Als founder van Konnekt’os maken wij ons daar sterk voor. Konnekt’os is het MVO-platform van Midden-Limburg. Werkgevers en ondernemers werken samen om juist mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt in Midden-Limburg een helpende hand bieden.

Het bouwvak leer je in de praktijk en wij helpen de nieuwe generatie bouwers graag aan de nodige ervaring. Er zijn continu meerdere stagiaires actief op onze bouwplaatsen en veel daarvan komen ook bij ons in dienst. De aanwas van jonge vakmensen is van essentieel belang voor ons bedrijf en we investeren sterk in talentontwikkeling. Dat biedt ons meteen de mogelijkheid om alle ervaring die binnen Mertens aanwezig is over te dragen en te behouden voor de toekomst.

Onze mensen gaan voor alles en we doen er alles aan om hun veiligheid en gezondheid te waarborgen.

Beleidsverklaring

Mertens is zich bewust van haar maatschappelijke bijdrage
aan de CO2-uitstoot en wil haar verantwoordelijkheid nemen om in de
komende jaren de CO2-uitstoot te reduceren van de directe en
indirecte emissies (scope 1, 2 en 3). Vervolgens wil Mertens haar activiteiten
en processen verduurzamen waardoor tijdens het gebruik de CO2
bijdrage ook geminimaliseerd wordt (scope 3).

In 2022 zijn stappen gemaakt om CO2-prestatieladder
toe te voegen aan haar ISO 14001 systeem. Met deze stappen wil Mertens de CO
2-emissies
van haar vestigingen en bouwprojecten verminderen. Mertens heeft inmiddels
binnen het ISO 14001 systeem actieplannen opgesteld om haar CO
2-emissie
te beperken.

A: Inzicht

Mertens rekent halfjaarlijks het energieverbruik van haar
vestigingen en bouwprojecten om naar CO2-emissies om meer inzicht te
krijgen in de CO2-uitstoot per energiestroom. Op basis van het
inzicht in CO2-emissies is het mogelijk om concrete doelstellingen
op te stellen. De CO2-footprint In het jaar 2021 is voor het eerst
berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern
gecommuniceerd.

B: Reductie

Mertens stelt jaarlijks reductiedoelstellingen op om
effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstellingen te
behalen worden jaarlijks reductiemaatregelen geïnventariseerd en beschreven. De
doelstellingen en maatregelen worden ieder half jaar beoordeeld.

C: Communicatie

Mertens communiceert elk half jaar publiekelijk over haar
energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan
een initiatief.

D: Participatie

Mertens neemt passief en actief deel aan initiatieven rond
de reductie van CO2 in de sector of keten.

 Meer informatie over de CO2-Prestatieladder vindt
u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen
(SKAO).

 Mertens zal elk half jaar middels communicatieberichten intern
en extern communiceren over haar CO
2-footprint en de reductiedoelstellingen.

De documenten omtrent het CO2-reductiebeleid van Mertens zijn hieronder te downloaden:

·       Rapport A Inzicht (2021)

·    Rapport A Inzicht (2022)

·    Rapport A inzicht (2023)

·       Rapport B Reductie (2021)

·       Rapport B Reductie (2022)

·    Rapport B Reductie (2023)

·       Rapport C Communicatie (2021)

·       Rapport C Communicatie (2022)

·    Rapport C Communicatie (2023)

·       Rapport D Participatie (2021)

·       Rapport D Participatie (2022)

·    Rapport D Participatie (2023)

·       Certificaat CO2 prestatieladder niveau 3 

·       Voortgangsrapportage-1ste halfjaar 2023 

 

Scroll naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.